MOT/Hotel Phone

Quản lý dọn phòng dễ dàng với MOT/Hotel Lite

MOT/Hotel Lite

Dùng điện thoại thông minh/máy tính bảng để trao đổi thông tin giữa lễ tân và nhân viên dọn phòng

Chi phí hợp lý 500 JPY/tài khoản/tháng
Hình ảnh màn hình hệ thống quản lý dọn phòng

MOT/Hotel Lite – Nền tảng chia sẻ thông tin cho phép lễ tân và nhân viên dọn phòng chia sẻ trạng thái phòng bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Lợi ích

Hiệu quả sử dụng

【1】Quản lý tình trạng dọn phòng theo thời gian thực

Nắm bắt tình trạng phòng theo thời gian thực mà không cần gọi điện, thiết bị đặc biệt liên kết với khách sau check out hay báo cáo dọn phòng.

【2】Tạo hàng loạt báo cáo tình trạng, vận hành đơn giản

Có thể quản lý tình trạng phòng, thông tin check-out, loại hình dọn phòng (dọn khi có khách/dọn checkout), trạng thái đã bắt đầu dọn hay đã dọn xong. Nhân viên dọn phòng dùng điện thoại thông minh/máy tính bảng, người quản lý dùng máy tính với chỉ định phòng để xem trạng thái mới nhất của từng phòng. Ngoài ra, có thể tạo báo cáo đơn giản bằng các chọn một số câu mẫu.

【3】Điều chỉnh số tài khoản theo ngân sách

Đơn giá áp dụng trên 1 tài khoản. Có thể đăng ký số lượng tài khoản phù hợp với nhu cầu để tiết kiệm chi phí hàng tháng.
Vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi

Ảnh MOT/Hotel Lite

MOT/Hotel Lite
Hệ thống quản lý dọn phòng khách sạn

Nắm bắt tình trạng phòng theo thời gian thực, không cần gọi điện, thiết bị đặc biệt liên kết với khách sau check out hay báo cáo dọn phòng. Minh họa về sử dụng

Nhân viên dọn phòng
Hiển thị trên điện thoại thông minh/máy tính bảng của nhân viên dọn phòng

Nhân viên dọn phòng có thể kiểm tra tình trạng phòng, cập nhật, thay đổi tình trạng ngay trên điện thoại thông minh.
①Đăng nhập
Bảo mật đăng nhập bằng ID và mật khẩu.
Dịch vụ trên nền tảng đám mây cho phép đăng nhập mọi lúc mọi nơi.
Màn hình đăng nhập
②Menu
Hiển thị theo tầng, nên không cần chuyển trang để tim phòng.
Màn hình chọn tầng
③Tình trạng phòng
Quản lý tình trạng phòng bằng màu sắc và chú thích.
Màn hình trạng thái phòng
④Thay đổi tình trạng
Thay đổi bằng chạm.
Nhập bình luận để chia sẻ thông tin với người khác.
Màn hình thay đổi trạng thái

Hiển thị chỉ định phòng cho quầy lễ tân
Bộ phận dọn phòng

Xem thông tin trên máy tính của quầy lễ tân/văn phòng
Thay đổi tình trạng phòng, memo cho từng phòng và quản lý tình trạng của tất cả các thiết bị trên một màn hình

Hiển thị tình trạng toàn bộ phòng

Màn hình lễ tân – bộ phận dọn phòng Ấn vào để phóng to ảnh
  • Hiển thị hoặc thay đổi tình trạng
    Trống, Check-in, Check-out, Đang dọn, Đã dọn xong
  • Tạo hoặc xóa memo theo phòng

Hiển thị tình trạng phòng theo tầng

Màn hình lễ tân – bộ phận dọn phòng Ấn vào để phóng to ảnh

Các thiết bị hỗ trợ

Máy tính bảng

(Android)
Máy tính bảng đặt cố định (iPad/Android/Windows)

Điện thoại thông minh

(Android)
Điện thoại thông minh (iPhone/Android)

PC

(Windows)
Máy tính cá nhân (Windows)

Danh sách các tính năng

Chỉ định phòng cần dọn

Chỉ định phòng

Có thể cập nhật và chia sẻ tình trạng dọn phòng, trạng thái check-out mới nhất với quầy lễ tân và các nhân viên dọn phòng khác theo thời gian thực. Tình trạng được hiển thị theo danh sách trên một màn hình, thuận tiện khi theo dõi.

Điện thoại nội mạng

Gọi điện nội bộ

Chỉ cần cài đặt MOT/Hotel Lite, tất cả điện thoại thông minh (iPhone/Android) có thể gọi điện thoại nội bộ.

Danh bạ

Danh bạ điện thoại

Tất cả các thiết bị đã đăng ký sẽ được hiển thị trên danh sách danh bạ, nên vẫn liên lạc được mà không cần biết số điện thoại nội bộ.

Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi trong mạng nội bộ sẽ được hiển thị theo danh sách, dễ dàng kiểm tra khi cần.

Báo giá

Hãy liên lạc với chúng tôi để có báo giá mới nhất