Liên Disclaimer | MOT/Hotel Phone

MOT/Hotel Phone

Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin chung Những thông tin được ghi trên trang web này phục vụ mục đích quảng bá thông tin của Office24 Co., Ltd và các công ty liên quan ("Chúng tôi").
Chúng tôi đã chuẩn bị, sửa đổi và cập nhật cẩn thận, tuy nhiên cần lưu ý rằng một số thông tin có thể không chính xác do bị giả mạo, lỗi thiết bị hoặc ảnh hưởng bởi một vài lý do ngẫu nhiên nào khác.
Miễn trừ/bảo đảm và giới hạn trách nhiệm 1. Thông tin trên trang web này là thông tin ở thời điểm phát hành. Vì vậy, thông tin có thể thay đổi tại thời điểm tra cứu.
2. Chúng tôi có thể thay đổi thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước.
3. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp nào gây ra cho khách hàng khi sử dụng nội dung trên trang chủ này.
4. Khách hàng sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này. Nội dung, ảnh, hình minh họa, video, phần mềm, đường dẫn và những thông tin khác được cung cấp ở trang này đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ban hành. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi bảo đảm tính chính xác và hoàn thiện của những thông tin được cung cấp.
5. Chúng tôi có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ thông tin mà không cần báo trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi sẽ cập nhật trang web.
6. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào gây ra cho khách hàng do sử dụng nội dung của trang web. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với những thiệt hại gây ra do những đường dẫn đến và đi từ trang web của chúng tôi.
7. Trang web này có thể không sử dụng được vào một số thời điểm do môi trường giao tiếp, môi trường máy tính của khách hàng hoặc các nguyên nhân khác.
8. Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc đóng trang web mà không cần thông báo trước cho khách hàng.
Bản quyển và thương hiệu Bản quyền nội dung, hình ảnh minh họa, logo, ảnh, video, phần mềm, và các nội dung trên trang chủ thuộc về chúng tôi hoặc bên sở hữu toàn quyền. Ngoại trừ mục đích sử dụng cho cá nhân và những trường hợp được luật bản quyền cho phép,những thông tin này không thể được sao chép, sửa đổi hoặc chuyển giao rộng rãi mà không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu. Ngoài ra, tất cả tên sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trên trang chủ này đều là thượng hiệu của chúng tôi và đã được đăng ký.
Đường dẫn tới trang chủ của chúng tôi Các đường dẫn tới trang chủ của chúng tôi là miễn phí bất kể mục đích sử dụng (lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận). Tuy nhiên, đường dẫn thuộc những trường hợp sau sẽ bị cấm.
1. Trang chủ có nội dung vu khống về công ty chúng tôi, các công ty khác, các cá nhân và tổ chức khác với mục đích làm mất uy tín của họ.
2. Trang chủ vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm thương hiệu, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, bản quyền hình ảnh và các quyền, tài sản khác.
3. Trang chủ hiển thị nội dung của trang web chúng tôi trong khung, hoặc theo hình thức khiến người đọc có ấn tượng sai rằng đó không phải là nội dung của chúng tôi. (Hãy tạo liên kết để có thể chuyển đến trang web của chúng tôi hoặc mở một trang mới và riêng biệt).
4. Ngoài những trường hợp trên, bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh, trật tự công cộng, đạo đức hoặc trang chủ có thể phá hoại quản lý dịch vụ trang web của chúng tôi đều bị cấm. Chúng tôi cũng không chấp thuận việc sử dụng logo và nhãn hiệu đã đăng ký thay cho liên kết trang web của chúng tôi và từ chối liên kết đến một trang nhận diện sai nội dung của chúng tôi. Hơn nữa, xin lưu ý địa chỉ trang chủ của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Những điều khoản khác Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những khiếu nại, bồi thường liên quan tới trang web này.
Luật áp dụng và quyền xét xử 1. Trang web này thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Trang web có thể được truy cập từ nước ngoài và tất cả khách truy cập phải hiểu và đồng ý tuân thủ luật pháp Nhật Bản và tuân theo quy định của Tokyo về việc sử dụng trang web này.
2. Chúng tôi sẽ không mô tả hoặc kiểm tra xem nội dung trang web có được hiển thị đúng trong môi trường của người xem hay không. Do đó, trang web sẽ được truy cập với sự sẵn sàng của người xem, trách nhiệm liên quan đến việc xem hoặc sử dụng trang web thuộc về tài khoản của người truy cập.
3. Trường hợp có tranh chấp, tòa án các quận Tokyo hoặc tòa án thành phố Tokyo sẽ có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với tất cả các tranh chấp liên quan.
Về Cookies Cookie là một phần nhỏ dữ liệu được gửi từ máy chủ web đến trình duyệt của người dùng để sử dụng internet hiệu quả. Ví dụ: máy chủ web sẽ tham chiếu cookie trên máy tính của người dùng để nhận ra chúng, giúp dễ dàng đăng nhập, sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sử dụng cookie để tùy chỉnh trang web nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng hoặc cải thiện nội dung dịch vụ, hướng tới trải nghiệm người dùng tốt hơn. Người dùng có thể đặt trình duyệt của mình để chặn cookie hoặc hiển thị cảnh báo khi nhận được cookie, tuy nhiên trong trường hợp đó, bạn sẽ bị hạn chế sử dụng các tính năng cá nhân. Để biết chi tiết về cài đặt cookie, vui lòng tham khảo chức năng trợ giúp trong trình duyệt của bạn.
Miễn trừ trách nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng 1. Thông tin được đăng từ các tài khoản có bao gồm ý kiến cá nhân của người gửi, do đó, họ không đại diện cho ý kiến công ty.
2. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hữu ích và hoàn thiện của thông tin được đăng từ tài khoản của chúng tôi.
3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng khi sử dụng hoặc không thể sử dụng tài khoản của chúng tôi.
4. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bình luận của người dùng được đăng lên tài khoản của chúng tôi.
5. Bản quyền của bài đăng sẽ chuyển cho người dùng cá nhân đã đăng tin nhắn. Tuy nhiên, với việc đăng tin trên trang web của chúng tôi, người dùng đã cho chúng tôi những quyền không giới hạn trong việc sử dụng nội dung đã đăng (bao gồm xử lý, trích xuất, sao chép, phát hành, dịch v.v.) và cũng đồng ý không thực hiện quyền đạo đức khi chúng tôi sử dụng nội dung được đăng.
6. Tài khoản này đang được vận hành bởi hệ thống của Twitter và facebook, do đó chúng tôi không có quyền đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho trạng thái hoạt động hệ thống của họ. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến phần mềm do Twitter, facebook hoặc bất kỳ công ty nào khác cung cấp, bao gồm các tính năng ứng dụng, cách sử dụng và kỹ thuật.
Các điều khoản có hiệu lực vào ngày ban hành
Đã ban hành ngày 19 tháng 8 năm 2016